top of page

Thodex Basın Bildirisi Ekleri

Ek-1: Masak Raporunu düzenleyen bilirkişilerin tanık olarak dinlenmesi talebimizin reddi kararı

Ek-2: Kurumlardan evrak istenmesi taleplerimizin reddi kararı

Ek-3: İddianame

Ek-4: KOİNEKS Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait İTO kaydı

Ek-5: Kariyer.net'te bulunan Thodex Şirketinin sayfası ve iş ilanları

Ek-6: Semroot A.Ş.’ya ait İTO kaydı

Ek-7: Serap Özer tarafından gönderilen mailler

Ek-8: Koineks (Thodex) şirket çalışanlarının iddianame dahilinde düzenlenen şeması

Ek-9: Koineks (Thodex) şirket çalışanlarının künyesi

Ek-10: KodZ Kurumsal Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi'ne (Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar) ait İTO kayıtları

Ek-11: Koineks Şirketi ile Sanıklar Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar’ın ortak olduğu KodZ Yazılım şirketi arasında imzalanan sözleşme ve düzenlenen faturalar

Ek-12: Rana Azap, Kübra Demir, Şeyda Kara Savuk ve Tuğba Kurtaran tarafından gönderilen mailler

Ek-13: Thodex Şirketine ait “Whois” kaydı

Ek-14: Thodex ve kullanıcılar arasında Thodex sistemine kaydolmadan önce düzenlenen Kullanıcı Sözleşmesi

Ek-15: Faruk Fatih Özer hakkında verilen takipsizlik kararları

Ek-16: 03.05.2018 ve 22.04.2021 tarihleri karşılaştırmalı hack saldırısı kapsamında çalınan miktar ve değerleri

Ek-17: Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23.05.2018 tarihli rapor

Ek-18: Mükerrer ödemelerden kaynaklı açılan yaklaşık 25 adet dava dosyası bilgileri

Ek-19: Mükerrer ödemeden kaynaklı açılan bir dava dosyasına ilişkin bilirkişi raporu

Ek-20: İş Bankasıyla entegrasyon süreci kapsamında İş Geliştirme Uzmanı Tuğba Kurtaran tarafından gönderilen 30.03.2021 tarihli mail

Ek-21: Thodex markası tescillerine dair kabul mailleri ile Fincen kayıt belgesi

Ek-22: Thodex İYS için 05.02.2021 tarihinde Şeyda Kara tarafından gönderilen mail ile VERBİS kayıt belgesi

Ek-23: SPK tarafından düzenlenen 31.01.2020 tarihli görevlendirme yazısı

Ek-24: Sistemin kapatıldığı örnekler için Paribu ve BTCTurk’e ait raporlar

Ek-25: El Yazılı vekaletname

Ek-26: El yazılı vekaletname imza incelemesi

Ek-27: Merkez Bankası tarafından verilen cevap

Ek-28: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından verilen cevap

Ek-29: Bilimsel Uzman Mütalaası

Ek-30: Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 2021/19443 Esas ve 2021/19443 Karar sayılı kararı

Ek-31: Faruk Fatih Özer hakaret şikayet dosyaları

Ek-32: Arnavutluk’a Türkiye’den gönderilen iade talepnamesi

Ek-33: Arnavutluk Mahkemelerine Türkiye’den gönderilen evrak

Ek-34: Duruşma zabıtları

Ek-35: Duruşma SEGBİS çözümlemeleri

bottom of page