top of page

Erarslan Law Firm | Hukuk Bürosu Çalışanları

800px-Ceiling_of_Palazzo_Barberini_edited.jpg

Sevgi ERARSLAN, LL.M.

Kurucu Avukat | Founding Attorney

Erarslan Hukuk Bürosu kurucu avukatı Sevgi Erarslan 2015 yılında İstanbul Üniversitesi'nden Hukuk Lisansını tamamlayarak onur derecesi ile mezun olmuştur ve daha sonra aynı üniversitede veri koruma ve veri gizliliği konusunda uzmanlaşarak Hukuk Yüksek Lisansı yapmaya devam etmiş, yapmış olduğu akademik çalışmaları, uzmanlık alanlarıyla örtüşen ve daha sonra devam eden yılları aşan iş tecrübesiyle daha da sağlamlaştırmaya çalışmıştır. Erarslan yüksek lisans eğitimi kapsamında kişisel veriler üzerine çalışmış ve 2019 yılında “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller” isimli tezini yazmıştır. Daha sonra bu tezi kitaplaştırmak üzere çalışmalarını gözden geçirip, aynı yıl aynı isimle Onikilevha Yayıncılık tarafından tezi kitaplaştırılmıştır. Kitabın ikinci baskısı Covid-19 dönemi işlenen kişisel veriler düzenlemelerini haiz güncelleştirilmiş hali ile Onikilevha Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.
Erarslan akademide edindiği bu beceri ve ilgi alanlarının yanı sıra hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çalışma tecrübesiyle de müvekkillerine hizmet etmeye hazırdır. Erarslan şimdiye dek yönetici avukat, UOSSM Ankara bölge sorumlusu ve danışman Avukat olarak uzun yıllar çalışmıştır. Ayrıca akademik ve profesyonel kariyeriyle birlikte, İstanbul Barosu'na bağlı  insan hakları komisyonu ve kişisel verilerin korunması komisyonu başta olmak üzere hukuk alanına katkı sağlayan çeşitli dernek ve komitelere üyedir. Bu çeşitli komisyonlardaki aktif rolü ve mesleki sorumlulukları nedeniyle, üyeleri ve panel katılımcılarını organize etmek de dahil olmak üzere farklı kapasitelerde sayısız seminer, atölye çalışması ve panel tartışmasına katılma ayrıcalığına sahip olmuştur.
Sevgi Erarslan, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora öğrenimi görmekte, aynı zamanda serbest avukatlık faaliyetlerine Taksim’de mukim bürosu aracılığıyla devam etmektedir.

Erarslan Law Firm | Hukuk Bürosu, birçok farklı konudaki uzmanlığı bir araya getiriyor.

bottom of page