top of page
Pieter Brueghel the Younger - Village La

Hukuki İncelemeler, Yayınlar ve Makaleler

Erarslan Hukuk Bürosu olarak önümüze gelen her konuda büyük emek vererek çalışıyoruz. Faydalı bulacağınızı düşündüğümüz, Kurucumuz Sevgi Erarslan tarafından yayınlanan bazı önemli hukuki kaynakları aşağıda bulabilirsiniz.

82023602_s.jpeg

Yazar Av. Sevgi Erarslan, "Bilgi Edinme Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkı: Çatışma mı Yoksa Sıkı Bir İş Birliği mi?" Jurix, 2022.

image_1434.jpg

Yazar Av. Sevgi Erarslan, "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller", 2.Baskı, 2020.

151833-9786057820648_tn.jpg

Yazar Av. Sevgi Erarslan, "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller", Onikilevha Yayıncılık, 2019.

82023602_s.jpeg

Yazar Sevgi Erarslan, "Özel Nitelikli Kişisel Veri Kavramının Ortaya Çıkışı, Gerekliliği ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Tanım ve Kapsamları" Lexpera Blog, 2019.

2021_1_1.jpeg

Yazar Av. Sevgi Erarslan, "Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması Sorunu: Açık Rıza Kapsamında Bir Değerlendirme", Kırıkkale Hukuk Mecmuası, Cilt:1, Sayı:1, 2021, s.82-115.

lexpera_blog_adalet.jpeg

Yazar Av. Sevgi Erarslan, "7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun Kişisel Verilerin Korunması Hakkı Bağlamında İncelenmesi", Lexpera Blog, 2021.

bottom of page